Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Virtualizácia

17.09.2013

Ako hovoria skúsení obchodníci, dnes už dokáže predať každý všetko. Pokiaľ firma nemá jedinečný produkt alebo službu, potom záleží len na tom, ako rýchlo, s akou kvalitou a v akej cene dokáže uspokojiť potreby svojich zákazníkov.

Cena sa dnes bohužiaľ začína stávať alfou a omegou každého predaja. Jej výšku okrem priamych nákladov výrazne ovplyvňujú najmä réžie firmy, ktorých podstatnou zložkou sú náklady na hardvér a softvér.

Kvalita a rýchlosť služieb zase závisí od nastavenia logistiky firemných procesov. Oba uvedené atribúty, réžie aj logistiku, dnes vieme efektívne optimalizovať prostredníctvom virtualizácie, resp. využitím cloud computingu.

Čo je to virtualizácia?

Virtualizácia je zjednodušene povedané proces, kedy sa prostredníctvom softvérových prostriedkov vytvorí z jedného počítača viacero pracovných staníc. Každá takto vytvorená pracovná stanica, môže mať vlastný operačný systém (Windows, Linux...) a môže pracovať s rôznymi úrovňami a typmi hardvéru (napr. tlačiarní). Pád jedného operačného systému pritom nijako neovplyvní ostatné systémy, čím sa výrazne zvyšuje bezpečnosť.

Virtualizáciou teda dokážeme maximalizovať efektivitu využitia existujúceho hardvéru. Jej prostredníctvom vieme totiž nielen z jedného počítača virtuálne vytvoriť viac strojov. Virtualizácia umožňuje tiež znásobovať kapacitu pamäti, harddisku, alebo zvyšovať rýchlosť procesora bez dodatočných nárokov na hardvér.

Virtualizácia sa využíva prevažne na úrovni serverov, kde nám umožňuje vytvárať diskové polia. Výhodou diskového poľa je zapisovanie a ukladanie konkrétnej informácie, napríklad údajov z firemného informačného systému, súčasne na viaceré disky. Zabezpečíme tým zvýšenú ochranu dát pred poškodením alebo úplným zničením.

Aké sú výhody virtualizácie:

  • Úspora finančných prostriedkov. Pri klasickom spôsobe firma musí v prípade potreby kúpiť nový server, čo vyžaduje nielen čas a investičné náklady, ale zvyšuje aj náklady na energie, chladenie, priestor. Virtualizácia umožňuje na existujúcom hardvéri vytvoriť ďalšiu pracovnú stanicu, teda z jedného servera vieme virtuálne urobiť dva, tri, štyri. Firma pritom nepotrebuje žiadnu ďalšiu investíciu. Šetrí čas a náklady na energie, chladenie aj priestor zostávajú zachované.
  • Optimalizácia prevádzky a ochrana pred výpadkami. Virtualizácia umožňuje manažovať rozloženie záťaže medzi viaceré servery. Znamená to, že nároky jednotlivých firemných procesov dokážeme optimalizovať presmerovaním jednotlivých aplikácií na konkrétne servery podľa aktuálnej potreby. Napríklad v prípade zvýšeného náporu klientov na  e-shop vieme časť záťaže presmerovať  na ďalší server a zabrániť tak preťaženiu, spomaleniu alebo  výpadku systému.
  • Ochrana dát. Keďže prostredníctvom virtualizácie vytvárame diskové polia, zapisujeme každú  informáciu súčasne na viaceré disky. V prípade výpadku, zlyhania pevného disku alebo jeho napadnutia vírusom nám to umožňuje zapísanú informáciu uchovať.
  • Zvýšenie bezpečnosti. Kvôli bezpečnosti je v bežnej prevádzke často nevyhnutné oddeliť jednotlivé servery na poštový, účtovnícky, webový. Každý z týchto serverov má vlastné nároky na hardvér, softvér, energie. Virtualizáciou odstránime nevyhnutnosť kúpy troch serverov, nutnosť vynakladania investičných prostriedkov a zvýšenia prevádzkových nákladov.

Samotný proces virtualizácie nie je jednoduchá záležitosť. Vyžaduje odborné znalosti a skúseného administrátora. Ako teda môže malá alebo stredná firma profitovať z výhod virtualizácie? Pokiaľ nemá vlastného experta, je lepšie zveriť túto požiadavku špecializovanej firme a uložiť svoje dáta do dátového centra.

Ak chcete dostávať novinky pravidelne, prihláste sa do nášho newslettra.
Neváhajte nás kontaktovať:
image icon image icon image icon
Pažitná 1017/37
926 01, Sereď, Slovakia