Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Váhy

Váha, automatizovaná, rýchla a moderná

Automatický vážny systém s prepojením váhy a pokladne umožňujúci predaj z poľa či dvora. Dokonca aj bez potreby ľudskej obsluhy.

square icon of page
image header

Automatizovaným vážny systém umoňuje:

1
mobilitu - je prístupný cez webové rozhranie
2
stabilitu - všetky dáta sú uložené v dátovom centre, chránené, archivované, spravované
3
efektivitu - automatizovaný systém šetrí náklady
4
rýchlosť - čas spracovania dodávky sa mnohonásobne skracuje
5
dostupnosť - pracuje sa v režime 24/7
6
precíznosť - dáta sú presnejšie a kontrolované
image icon

Evidencia

 • Evidenčné číslo automobilu
 • Partnera / Dodávateľa
 • Parcelu, z ktorej je dodávaný materiál
 • Typ materiálu
 • Váhu
image icon

Prepojitľnosť

 • Váhy
 • Čítačky kariet
 • Kamery
 • Skenery
 • Rampy
image icon

Fakturácia dopravy

Na základe nazbieraných dát systém poskytne prehľad o:
 • Najazdených vzdialenostiach
 • Hmotnostiach
 • Trasách
 • Mýtach
Z uvedených dát je následne možné detailné vyčíslenie ceny dopravy.
image icon

Fakturácia pestovateľov

Zo spracovaných rozborov a štatistík systém presne vyčísli:
 • Priemernú akosť materiálu
 • Reaálnu hmotnosť bez odpadu
Významne sa tým zjednoduší výpočet ceny materiálu dodaného konkrétnym dodávateľom.

Príbeh klienta

image logo client

SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.

Zadanie:

Spoločnosť SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o. (člen Agrana group) prijíma dodávky cukrovej repy od viacerých dodávateľov a z rôznych parcel.

Situácia pred implementáciou vážneho systému:

Nákladné vozidlo prichádza na príjem. Obsluha váhy zaznamená evidenčné číslo a celkovú váhu vozidla aj s nákladom. Obsluha skontroluje dodávateľa materiálu. Podľa zadefinovaných kritérií pre daného dodávateľa je potrebné poslať každé piate vozidlo na kontrolu kvality. Obsluha otvára rampu. Vozidlo smeruje na rozbor materiálu a následne na vykládku. Pri výstupe je vozidlo opäť zvážené. Obsluha zaeviduje rozdiel váhy po vstupe a pred výstupom. Zapojením ľudského faktora často prichádza k chybovým situáciám:
 • chyba pri odčítavaní hodnôt z váhy pri vstupe alebo výstupe
 • chyba pri vypočítavaní rozdielu medzi vstupom a výstupom
 • chybné spárovanie dodávateľa (vozidla) s výsledkami kontroly kvality
 • chybná identifikácia kontrolovaných vozidiel
 • chybné spracovanie výsledných štatistík

Situácia po implementácii vážneho systému:

Nákladné vozidlo prichádza na príjem. Vodič načíta svoju čipovú kartu. Vozidlo je automaticky zaevidované a zvážené. Na základe zadefinovaných kritérií pre daného dodávateľa systém automaticky vyhodnotí potrebu absolvovania kontroly kvality. Systém otvorí rampu. Výsledky kontroly kvality sú automaticky pridelené správnemu vozidlu / dodávateľovi. Vozidlo je poslané na vykládku tovaru. Pri výstupe je vozidlo opäť automaticky identifikované, zvážené a automatizované rampy umožnia výjazd z areálu podniku.

Zefektívnil a zlacnil sa proces výkupu, skrátil sa čas nakladania na vykladania, odstránila sa chybovosť spôsobená ľudským faktorom.
Ak chcete dostávať novinky pravidelne, prihláste sa do nášho newslettra.
Neváhajte nás kontaktovať:
image icon image icon image icon
Pažitná 1017/37
926 01, Sereď, Slovakia