Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
image header

EIB LLARIK

1
Potrebujete zaviesť alebo optimalizovať podnikový informačný systém?
2
Chcete mať detailný prehľad o firemných procesoch?
3
Ste stredne veľká firma a vyrástli ste z vášho terajšieho riešenia?
Ponúkame vám softvér vyladený rokmi vývoja.
Upravíme ho podľa vašich potrieb.

Prečo si vybrať podnikový
informačný systém EIB LLARIK?

Rýchlosť

Prednosťou EIB LLARIK je rýchlosť spracovania veľkého objemu dát. Dôraz kladie najmä na rýchle vyhľadávanie a filtrovanie. Urýchľuje sa tým spracovanie obchodného prípadu. Zapracovaním prvkov umelej inteligencie sa mnohé procesy automatizujú. S pomocou využitia skenerov sa optimalizuje práca v sklade, eliminujú sa prestoje, odstraňujú sa zámeny. Výsledkom je zvýšenie obratu a zníženie personálnych nárokov.

Customizácia

Máme množstvo praktických skúseností z dlhoročnej implementácie stoviek projektov. Zanalyzujeme vaše potreby a navrhneme optimalizáciu vašich procesov. Prispôsobíme vám podnikový informačný systém presne podľa vašich požiadaviek. Dodáme vám softvér na mieru s unikátnymi funkcionalitami, ktoré vám zefektívnia prácu.

Bezpečnosť

EIB LLARIK beží na infraštruktúre spĺňajúcej najvyššie štandardy kybernetickej bezpečnosti. Chránime vaše dáta pomocou viacstupňového overovania a pravidelného zálohovania. Systém prísne rešpektuje organizačnú štruktúru vašej firmy. Každý používateľ má sprístupnené len tie moduly, na ktoré má pridelené oprávnenia. Každý úkon, ktorý obsluha vykoná, je zachytený v logoch systému.

Podpora

Technickú podporu pre informačný systém vykonávame online. Máme spracované manuály a realizujeme školenia. Podpora je plne personalizovaná. Naši technici detailne ovládajú procesy našich zákazníkov. Podpora funguje počas pracovných dní. V prípade urgentných situácií vieme poskytnúť podporu a konzultácie aj mimo štandardných pracovných hodín.

Moduly informačného systému EIB LLARIK

Sklad a logistika

Sklad a logistika

Spravujte svoje prevádzky z jedného miesta. Využívajte výhody práce s viacerými skladmi a  skladovými presunmi. Pri práci so skladom využívajte skenery a skladové pozície. Umožnia vám evidovať čiarové kódy, šarže a exspirácie. Optimalizujte si skladové zásoby na základe sezónnosti a obrátkovosti tovaru. Využívajte komisie, rezervácie a zápožičky. Pri reklamáciách vám pomôže reklamačný modul. Optimalizovaná je logistika rozvozov s využitím vlastnej dopravy. Zapracované sú prepojenia na prepravné spoločnosti.
Obchod

Obchod

S obchodom vám pomôže detailne prepracovaná cenotvorba. Samotný obchod je riešený formou dodávateľských a odberateľských objednávok. Zapracované sú rezervácie, zápožičky a komisný predaj. Samostatne je riešený reklamačný modul. Systém má implementované aj splátkové kalendáre a hromadnú fakturáciu. Pokiaľ by ste potrebovali EDI komunikáciu, vieme vám ju poskytnúť.
Financie a účtovníctvo

Financie a účtovníctvo

Účtovníctvo má integrovaných viacero automatizácií s prvkami umelej inteligencie (upomienky, banka, saldokonto, kurzový lístok, ...) . Znižuje sa tým potreba obslužného personálu. Je pravidelne aktualizované v súlade s platnou legislatívou. Umožňuje spracovať všetky požadované výstupy a tlačivá voči tretím stranám, ako napr. finančná správa, štatistický úrad, banky. Účtovanie umožňuje členenie analytickej evidencie na partnerov, strediská, zákazky, obchodné prípady...
Eshop

Eshop

Prepojíme váš e-shop a sklad v reálnom čase. Zobrazujte na eshope len reálne zásoby. Zrýchlite si vybavenie objednávky. Nastavujte pre zákazníkov bonusy, zľavy, akcie a zjednodušte si manažment reklamácií. V e-shope môžeme implementovať funkciu „strážny pes“ (watch dog), kvalitný a rýchly vyhľadávač a cenové porovnávače. Na výber je zapracovanie viacerých prepravných služieb. E-shop podporuje jazykové varianty.
Business intelligence

Business intelligence

Získajte cenné informácie pre lepšie vyhodnocovanie vašich obchodných dát. Čerpajte zo širokej škály analýz a grafov. Dodajú vám prehľad a iný uhol pohľadu na dáta. Identifikujte trendy, sledujte výkonnosť kľúčových parametrov a reagujte na zmeny včas. Vytvárajte profesionálne tlačové zostavy a výstupy, ktoré môžete zdieľať a použiť ako podklady pri stretnutiach s kolegami alebo klientmi.
Workflow a projektové riadenie

Workflow a projektové riadenie

Vďaka vyladenému workflow viete efektívne riadiť aj veľké projekty. Priraďujte k projektom potrebný počet zamestnancov. Nastavte si časové harmonogramy a využívajte výhody automatického generovania čiastkových úloh projektu. Majte prehľad o viacerých projektoch naraz. Sledujte rozpracovanosť, dodržiavanie termínov a rozpočtov. Sprehľadnite si evidenciu a vybavovanie požiadaviek.
CRM

CRM

CRM vám slúži na efektívnu evidenciu širokého spektra údajov o vašich zákazníkoch. Evidujte kontakty a pracovné pozície vašich obchodných partnerov a zákazníkov. Plánujte pracovné návštevy. Personalizujte kampane, rôzne typy notifikácií a nastavujte si vlastný individualizovaný prístup k vašim zákazníkom.
Elektronická sekretárka a elektronický archív

Elektronická sekretárka a elektronický archív

Preveďte papierové dokumenty do elektronickej formy. Evidujte a skladujte ich na jednom mieste, v elektronickom archíve. Elektronický archív vám zrýchli vyhľadávanie a ušetrí priestorové náklady. K jednotlivým dokumentom sa dostanú len pracovníci s príslušným oprávnením. Zefektívnite si prácu s evidenciou a vybavovaním pošty. Majte pod palcom telefonáty a príslušné poznámky k nim.
Systémové úlohy

Systémové úlohy

Zabezpečujú automatické spúšťanie periodicky sa opakujúcich procesov. Najčastejšie sa používajú na pravidelné aktualizácie, synchronizácie a spracovanie dát. Umožňujú vytváranie zostáv a výstupov v rôznych formátoch (xls, xml, feedy). Pomocou automatických mailingov vám pripravia požadované reporty v požadovaných časových horizontoch, ako napríklad zoznam ležiakov, exspirované odberateľské rezervácie, obrátka tovaru, automatické odosielanie PDF faktúr a mnohé iné.

Príbeh klienta

image logo client

Kondela, s.r.o.

Zadanie:

Spoločnosť Kondela, s.r.o. vybudovala nový veľkometrážny sklad. Našim zadaním bolo navrhnúť skladový systém takým spôsobom, aby rešpektoval špecifické nároky na tovar a spôsob prepravy. Po detailnej analýze sme navrhli mapu skladu. V mape sme okrem iného zohľadnili najmä veľkosť a nosnosť skladových pozícií, obrátkovosť tovaru a časový horizont vybavenia odberateľských objednávok. Špecialitou bolo vyriešenie situácie, kedy jedna skladová položka pozostáva z viacerých balení. V nadväznosti na vyskladnenie sme následne doriešili rozvozy so zapracovaním trasovania.

Optimalizáciou skladu sa zrýchlil proces naskladnenia a vyskladnenia. Zlepšila sa orientácia v sklade, znížila sa personálna náročnosť a chybovosť. Zrýchlilo sa vybavenie obchodného prípadu.
Ak chcete dostávať novinky pravidelne, prihláste sa do nášho newslettra.
Neváhajte nás kontaktovať:
image icon image icon image icon
Pažitná 1017/37
926 01, Sereď, Slovakia