Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Virtuálna registračná pokladnica

03.12.2014

Zmeny v zákone o elektronických registračných pokladniciach účinné od 1.1.2015

Novela zákona o elektronických registračných pokladniciach (ďalej len ERP) prináša dve zásadné zmeny. Zavedenie virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej len VRP) a rozšírenie zoznamu služieb, pri ktorých je povinnosť evidovať tržby pomocou ERP alebo VRP. Novela nadobúda účinnosť 1.1.2015.

Virtuálna registračná pokladnica je novinka, ktorú bude slovenská podnikateľská obec testovať od budúceho roka. Tejto novinke bude venovaná podstatná časť nášho príspevku. Pre úplnosť však treba dodať, že podnikatelia, ktorých sa dotkne povinnosť evidovať tržby podľa zákona o ERP si môžu vybrať. Na evidenciu tržieb môžu používať ERP alebo VRP.

Čo je virtuálna registračná pokladnica

Virtuálna registračná pokladnica je prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle, komunikujúce pomocou koncového zariadenia. Koncovým zariadením je elektronické zariadenie (počítač, notebook, telefón, tlačiareň), ktoré umožňuje prístup do prostredia VRP a tlač pokladničných dokladov.

 

Príklad: Zubná ambulancia poskytuje pacientovi zubné ošetrenie. S účinnosťou od 1.4.2015 je povinná evidovať tržby pomocou VRP alebo ERP. Pracovník ambulancie ( lekár alebo sestra) sa prostredníctvom koncového zariadenia pripojí na stránku FRSR. Cez príslušnú ikonu sa dostane do prostredia VRP, kde vystaví pokladničný doklad. Doklad následne vytlačí na bežnej tlačiarni, ktorú má v ambulancii, a odovzdá pacientovi.

Začiatok používania virtuálnej registračnej pokladnice

Podnikateľ môže začať používať VRP až po registrácii na daňovom úrade a pridelení kódu virtuálnej registračnej pokladnice. Registrovať sa možno na ktoromkoľvek daňovom úrade. Na účely registrácie treba podať písomnú žiadosť.

 

Pozor! Podnikatelia komunikujúci s daňovým úradom elektronickou formou podávajú žiadosť o registráciu VRP elektronicky. Tlačivo na podanie žiadosti by malo byť v blízkej dobe zverejnené na stránke FRSR.

Daňový úrad po zaregistrovaní pridelí podnikateľovi kód VRP a odovzdá mu prihlasovacie údaje (meno a heslo pre vstup do prostredia VRP na portáli FRSR). Na jedno predajné miesto môže byť vytvorený len jeden prístup do VRP.

Príklad: Spoločnosť poskytujúca služby zubnej lekárskej praxe prevádzkuje 3 ambulancie v jednej budove. Spoločnosti bude na základe registrácie vytvorený jeden prístup do VRP. Poplatky za ošetrenie budú pacienti buď platiť centrálne na recepcii pomocou VRP, alebo si každá ambulancia zakúpi samostatnú ERP.

Príklad: Účtovná spoločnosť prevádzkuje účtovnú kanceláriu v Bratislave a v Trnave. Nakoľko ide o dve predajné miesta, daňový úrad im na požiadanie vytvorí dva prístupy do VRP.

Kto môže používať virtuálnu registračnú pokladnicu

VRP môže používať každý podnikateľ, ktorého počet vydaných pokladničných dokladov nie je viac ako 1 000 za mesiac.

Príklad: Spoločnosť poskytujúca veterinárne služby má prevádzky (predajné miesta) v Bratislave a v Košiciach. Na predajnom mieste v Bratislave vydá 500 dokladov mesačne, na predajnom mieste v Košiciach vydá 450 dokladov mesačne. Spoločnosť môže používať VRP.

Príklad: Spoločnosť poskytujúca veterinárne služby má dve prevádzky v Bratislave. V jednej prevádzke vydá v mesiaci máj 500 dokladov a v druhej 550 dokladov. V tomto prípade FRSR ukončí dňa 30.6. používanie VRP u tejto spoločnosti a dňom 1.7. musí spoločnosť začať používať ERP. Mesačné prechodné obdobie slúži spoločnosti na nákup ERP, ich registráciu na daňovom úrade a uvedenie ERP do prevádzky.

Povinnosti počas používania virtuálnej registračnej pokladnice

Povinnosti pri používaní VRP sú prakticky totožné s povinnosťami pri používaní ERP s malými výnimkami. Podnikateľ používajúci VRP:

  • nemusí viesť knihu VRP
  • nemá povinnosť vykonávať dennú uzávierku VRP
  • pri poruche koncového zariadenia neoslovuje servisnú organizáciu, podobne ako pri ERP má však povinnosť obnoviť prevádzku koncového zariadenia do 48 hodín od vzniku poruchy
  • na účely účtovníctva a daní je povinný vytlačiť výstup z VRP a zaniesť ho do svojho interného účtovného systému
  • tlačiareň, prostredníctvom ktorej bude tlačiť výstupy z VRP (pokladničné doklady, účtovné podklady), musí zabezpečiť čitateľnosť týchto výstupov po dobu 5-tich rokov
  • zabezpečiť ochranu prihlasovacích údajov k VRP proti ich zneužitiu, strate alebo odcudzeniu
  • v prípade prerušenia prevádzky VRP vyhotovovať paragóny na prijatú tržbu. Po obnovení prevádzky VRP urobiť ručne dennú závierku z vyhotovených paragónov a paragóny zároveň zaevidovať do VRP.
 

Lehoty

Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať ERP alebo VRP na základe novelizovanej prílohy č. 1 k zákonu 289/2008 Z.z. musí tak urobiť najneskôr od 1.4.2015. Podnikateľ, ktorý už ERP používa, môže prejsť na používanie VRP od 1.1.2016. Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať ERP v období od 1.1.2015 do 31.3.2015 (zväčša novozačínajúci podnikatelia), bude predávať tovar alebo poskytovať služby podľa prílohy č. 1 zákona v znení do 31.12.2014 (stará príloha bez rozšírenia o nové typy služieb) môže začať používať VRP od 1.1.2016.

Požiadavky na ERP po 1.1.2015

Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať ERP od 1.1.2015, si musí zaobstarať takú ERP, ktorá umožní on-line prepojenie so systémami finančnej správy. Pri kúpe takejto ERP podnikateľ dostane od dodávateľa pokladnice rozhodnutie o certifikácii ERP, ktoré vydáva Colný úrad SR.

Nakoľko Colný úrad SR začne ERP certifikovať až 1.4.2015, v prechodnom trojmesačnom období budú výrobcovia a distribútori vydávať k pokladniciam vyhlásenie, že pokladňa spĺňa náležitosti zákona a je pripravená na on-line komunikáciu s finančnou správou.

Podnikateľ, ktorý už ERP používa a bude po dátume 1.1.2015 meniť v pokladnici fiskálnu pamäť (napr. z dôvodu zmeny adresy prevádzkarne), nemusí vymieňať pokladnicu za certifikovaný typ s možnosťou prepojenia na systémy finančnej správy. Pokiaľ však takýto podnikateľ potrebuje vymeniť celú pokladnicu, môže si zaobstarať len pokladnicu spĺňajúcu požiadavky zákona v znení od 1.1.2015, teda certifikovanú ERP.

Ak chcete dostávať novinky pravidelne, prihláste sa do nášho newslettra.
Neváhajte nás kontaktovať:
image icon image icon image icon
Pažitná 1017/37
926 01, Sereď, Slovakia