Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Malá škola cloud computingu - III. časť

27.11.2014

Výhody cloudu

V predchádzajúcich častiach malej školy cloud computingu sme sa zaoberali otázkami čo je cloud a ako to je s bezpečnosťou v cloude. Dnes sa budeme venovať výhodám cloudu. Pokúsime sa vysvetliť, prečo je cloud technológiou budúcnosti.

Viaceré štúdie poukazujú na fakt, že cloud firmám výrazne šetrí náklady, zefektívňuje procesy, zabezpečuje prístup k najnovším technológiám. Ako, to sa pokúsime vysvetliť na príkladoch.

  • Úspora nákladov. Uloženie dát v dátovom centre prakticky anuluje potrebu investičných nákladov. Netreba vynakladať prostriedky na nákup hardvéru a licencií. Optimalizujú sa prevádzkové náklady znížením nákladov na energie, personál, zabezpečenie, priestory.
 

Príklad: Obchodná spoločnosť ABC má štyri kamenné predajne. Keďže potrebuje zabezpečiť on-line prepojenie centrály a predajní, rozhoduje sa medzi zriadením vlastnej serverovne, alebo využitím služieb datacentra. Zriadenie serverovne znamená nakúpiť hardvér a softvérové licencie. Zabezpečiť miestnosť a správcu systému. Kúpiť záložný zdroj pre prípad výpadku energie a vyriešiť záložné internetové pripojenie. Celý proces realizácie je investične a časovo náročný. Spoločnosť sa v dôsledku toho rozhodla situáciu vyriešiť prenájmom a využiť služby datacentra. Investičné náklady sa zmenili na prevádzkové a proces prepojenia sa výrazne urýchlil.

  • Dostupnosť najnovších technológií, ochrana údajov. Dátové centrá pravidelne modernizujú svoje hardvérové a softvérové vybavenie. Všetky dáta sa v datacentre ukladajú a archivujú na niekoľkých úrovniach a stupňoch zabezpečenia. Pre malé a stredné firmy je zavedenie takýchto technológií finančne, časovo a organizačne náročné. Tie isté zariadenia zväčša používajú aj niekoľko rokov, pričom často podceňujú dualitu zápisu údajov.
 

Príklad: Spoločnosť BCA sa rozhodla pre zriadenie vlastnej serverovne. Zakúpila server, dodávateľsky si dala nainštalovať licencie a nastaviť zálohovanie. Tým sa projekt ukončil. Spoločnosť však začala rásť. Priberala nových zamestnancov, spustila e-shop, firemný intranetový systém, začala pracovať so sociálnymi sieťami. Tok dát medzi firmou a vonkajším prostredím sa zintenzívnil bez toho, aby boli  nastavené zodpovedajúce sieťové ochrany. Kapacita servera prestala stačiť. Zvyšovala sa hrozba zavírenia, resp. nabúrania do systému. Spoločnosť tak stála pred otázkou, či zakúpiť nové licencie a upgradovať celú technológiu, alebo začať využívať služby datacentra. Po prepočítaní nákladov sa rozhodli pre prechod do cloudu.

  • Permanentná dostupnosť služby. Datacentrá poskytujú svoje služby v režime 24x7. V prípade akéhokoľvek výpadku má zákazník možnosť využiť horúcu linku.
 

Príklad: Spoločnosť CCA prevádzkujúca e-shop pripravila marketingovú kampaň. Podcenila dostatočnú dimenzáciu servera a v dôsledku zvýšeného náporu klientov došlo k výpadku. Pokiaľ zodpovedný pracovník zohnal technika a problém sa odstránil, spoločnosť zaznamenala finančné straty a nemerateľné poškodenie dobrej povesti. V prípade, že by server umiestnila v datacentre, mohlo sa predísť výpadku požiadaním o dočasné navýšenie kapacity. Ak by aj tak došlo ku zlyhaniu služby, v datacentre je vždy niekto na linke a operatívne daný problém rieši.

  • Mobilita. Cloudové technológie umožňujú obchodníkom, manažérom, majiteľom pristupovať k firemným dátam kdekoľvek v “teréne“. Urýchľuje a zefektívňuje to proces riadenia a logistiky. Zavádza možnosť mobilného predaja. Pre zamestnancov poskytuje výhody home office.  
 

Príklad: Spoločnosť BCA má 5 obchodných cestujúcich. Pre zavedením cloudu obchodníci navštevovali svojich odberateľov. Na základe aktuálneho vzorkovníka produktov spisovali objednávky. Po návrate do centrály objednávky odovzdali na spracovanie. Často sa stávalo, že jeden a ten istý tovar nakontrahovali viacerí obchodníci a s existujúcimi skladovými zásobami nevedeli operatívne pokryť dopyt. Vznikajúce problémy sa rozhodli vyriešiť prechodom do cloudu, využitím SaaS služby. Obchodníkov vybavila tabletmi s mobilným pripojením. Pri kontrahovaní objednávky sa obchodníci pomocou mobilného internetu pripájajú do centrálneho skladu a kontrahujú len skutočne existujúce množstvo požadovaného tovaru. Vytvorená objednávka sa zároveň on-line objavuje v centrále spoločnosti. Pokiaľ sa obchodník vráti z cesty, tovar je už  zabalený a expedovaný. Firme to pomáha zrýchliť vybavovanie klientov. Zefektívňuje to prácu na odbyte a v sklade. Objednávky sa nemusia duplicitne prepisovať z poznámok obchodníka do firemnej databázy.

Cloud nie je novinka posledných dní. Je tu už dlho. K jeho masívnemu používaniu prispela až kríza. Firmy totiž začali hľadať lacnejšie, efektívnejšie a konkurencieschopnejšie riešenia. Jeho výhodou je univerzálnosť. Je použiteľný pre mikro, malé stredné aj veľké podniky. Cloud je jednoducho tu. S nami alebo bez nás.

Ak chcete dostávať novinky pravidelne, prihláste sa do nášho newslettra.
Neváhajte nás kontaktovať:
image icon image icon image icon
Pažitná 1017/37
926 01, Sereď, Slovakia