Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Malá škola cloud computingu - I. časť

04.11.2014

Čo je cloud computing. Aké druhy cloudu poznáme.

Predstavte si situáciu. Kúpite si novučičký mercedes a namiesto toho, aby ste ho zaparkovali do stodoly vedľa firmy, prenajmete si luxusnú garáž s vyhrievaním, bezpečnostnými dverami a strážnikom. Obsluha garáže vám auto pristaví kedykoľvek a kdekoľvek ho budete potrebovať. Servis a údržbu auta máte v cene prenájmu. K autu sa však dostanete len s použitím špeciálneho bezpečnostného kľúča.

Ak si pod mercedesom predstavíte firemné dáta a pod garážou datacentrum, tak takto podobne funguje cloud computing.

Čo to teda cloud computing je?

Cloud computing je služba, ktorá umožňuje zdieľať a využívať hardvérové a softvérové prostriedky a produkty pomocou internetu. Zjednodušene povedané, firemné pracovné stanice sa prostredníctvom internetu pripájajú a pracujú na prenajatom serveri v dátovom centre. Tu majú uložené všetky dáta, môžu využívať všetky dostupné softvérové licencie a najnovšie verzie hardvéru. Dátové centrá sú štandardne vybavené niekoľkými úrovňami ochrany, majú záložné zdroje energie a využívajú znásobené služby poskytovateľov internetu.

Cloud computing má niekoľko úrovní:

IaaS - infraštruktúra ako služba. Na tejto úrovni si klient prenajíma v datacentre hardvér, teda servery s určitou kapacitou a výkonom. Poplatky za prenájom sa zväčša odvíjajú od požadovanej kapacity a požadovaného výkonu servera.

 

Príklad: Obchodná spoločnosť prevádzkujúca e-shop na vlastnom serveri pripraví predvianočnú marketingovú kampaň. Nakoľko očakáva veľký nápor zákazníkov, potrebuje zabezpečiť určitý výkon a kapacitu servera pre bezproblémovú a stabilnú prevádzku e-shopu. Situáciu môže riešiť dvoma spôsobmi:

  • požiada svojho IT pracovníka o upgrade servera. Itečkár nakúpi príslušné súčiastky, server nanovo vyskladá a otestuje na simulovanú záťaž. Celý proces je časovo náročný, stojí investičné aj prevádzkové náklady a po ukončení kampane spoločnosť zvyčajne nevie nový, „nadupaný” server využiť.
  • druhý spôsob je prenájom servera s požadovaným výkonom v datacentre. Stačí, ak marketingový pracovník spoločnosti zadefinuje predpokladanú návštevnosť e-shopu počas kampane. V datacentre následne sami navrhnú potrebnú konfiguráciu servera, pripravia ho na požadovaný dátum a zabezpečia prenos dát.  Celý proces migrácie sa zrealizuje do 24 hodín. Po ukončení kampane si firma môže opätovne svoje dáta stiahnuť na vlastný server.

PaaS - platforma ako služba. Ide o vyššiu úroveň cloud computingu. Klient si prenajíma okrem serverov aj licencie potrebné pre vlastnú prevádzku, napr. databázu (Oracle, DB2, MySQL), alebo aplikačné prostredie  (Windows, Linux). Poplatky za využívanie služby sú zväčša naviazané na počet užívateľov služby.

 

Príklad: Softvérová spoločnosť vyvíja customizované aplikácie pre svojich klientov. Pri využití PaaS služby získava prístup k najnovším verziám databáz a programovacích jazykov. Nezaťažuje sa poplatkami za nákup licencií. Pokiaľ vznikne požiadavka na využitie iného typu databázy alebo programovacieho jazyka, zadá datacentru nové parametre a pokračuje vo využívaní služby.

SaaS - softvér ako služba.  Momentálne ide o najvyššiu formu cloud computingu. Klient si prenajíma hardvér s kompletným softvérom (ekonomické softvéry, CRM systémy, e-shopy...). Poplatky sú tak, ako pri PaaS, naviazané na počet užívateľov.

 

Príklad: Obchodná spoločnosť s viacerými prevádzkami potrebuje optimalizovať a zrýchliť obeh skladových zásob. Jedným z efektívnych riešení je online prepojenie centrály s prevádzkami. Na zabezpečenie prepojenia je nutné zakúpiť kvalitný server so zodpovedajúcim skladovým softvérom. Keďže ide o pomerne značnú investíciu, rozhodne sa riešiť svoje potreby prenájmom softvéru, teda SaaS službou. V tomto prípade nemusí vynakladať financie na nákup hardvéru ani softvérovej licencie. Požiada vybrané datacentrum o sprístupnenie služby a platí len mesačné poplatky za prenájom softvéru. V poplatkoch býva zvyčajne okrem prenájmu zakomponovaná aj správa a údržba firemných dát. Neprehliadnuteľnou výhodou SaaS býva aj pomerne jednoduchý výstup zo služby. V prípade, že systém prestane spoločnosti vyhovovať, jednoducho požiada datacentrum o ukončenie prenájmu.

Ak chcete dostávať novinky pravidelne, prihláste sa do nášho newslettra.
Neváhajte nás kontaktovať:
image icon image icon image icon
Pažitná 1017/37
926 01, Sereď, Slovakia