Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Business day

03.07.2024

Koncom mája sme sa zúčastnili na podujatí International business day, ktoré organizovala SARIO, pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Cieľom podujatia bolo spájať malé a stredné spoločnosti. Formou B2B rokovaní sme mali možnosť nadviazať vzájomné kontakty, vymeniť si skúsenosti, ponúknuť produkty a služby. Počas podujatia sme absolvovali 9 rokovaní. Keďže sme mali presne vymedzený časový limit, boli mimoriadne efektívne. Z týchto stretnutí sme si odniesli dve zistenia :

  1. Malé spoločnosti majú zväčša dostatočne vyriešené otázky firemných ERP systémov. Postačujú rozsahu ich interných procesov. Pokiaľ však spoločnosť začne rásť, pribúdajú a komplikujú sa jej firemné procesy. Na ich zvládnutie buď nemajú žiadne špecializované softvéry, alebo si ich nemôžu dovoliť. Situáciu v tomto prípade zachraňuje „Excel „. Ak sa nejaké prostriedky predsa len vyčlenia a spoločnosť pristúpi k nákupu špecializovaného softvéru, nastupuje nutnosť jeho integrácie do existujúcich systémov. Toto býva často problém. Vznikajú nezrovnalosti pri práci s dátami a ich vyhodnocovaním. Riešením je implementovať komplexný systém, ktorý zabezpečí spracovanie vnútrofirmených procesov presne podľa zadaných požiadaviek.

    Na trhu je pomerne široké zastúpenie softvérových firiem, ktoré sa špecializujú na customizované podnikové informačné systémy. Dokážu na základe kvalitnej analýzy podchytiť a dodať taký informačný systém, ktorý bude reflektovať požiadavky konkrétneho zadávateľa.

  2. Druhým problémom, ktorý sme zachytili na business day bola otázka firemnej infraštruktúry. Tento problém je spoločný pre malé aj stredné firmy, s drobnými odlišnosťami. Malé spoločnosti majú na riešenie IT infraštruktúry buď vlastného pracovníka, alebo to riešia dodávateľsky. Často je to formou zmluvy so živnostníkom alebo jednoosobovou sro. Pokiaľ sa infraštruktúra rieši formou vlastného zamestnanca, ten často zastrešuje aj iné funkcie v spoločnosti. Ide zväčša o kumulovanú pracovnú pozíciu. Môže sa stať, že takýto pracovník z rôznych dôvodov „vypadne“ z pracovného procesu a nastáva problém. Je totiž jediný, kto ovláda firemnú infraštruktúru, konfigurácie, mená, heslá, úrovne zabezpečenia. Otázku kyberbezpečnosti ani nespomíname. Často si ju firmy zamieňajú so zakúpením antivírového programu. To však pre vyriešenie kyberbezpečnosti zďaleka nepostačuje.

    V stredných firmách sú na riadenie firemnej infraštruktúry vytvorené IT oddelenia s niekoľkými pracovníkmi. Infraštruktúra je už pomerne dobre podchytená. Aj tu však narážame na nie celkom kvalitne zvládnutú problematiku kyberbezpečnosti. Jej podcenenie sa následne často vypomstí pri čoraz sofistikovanejších kyberútokoch. V spoločnosti buď príde k strate dát alebo uzamknutiu celých firemných systémov.

    Aj pre tieto situácie však existujú riešenia. Často je omnoho bezpečnejšie, lacnejšie a efektívnejšie využívať služby kvalitných datacentier. Sú vybavené najnovšími technológiami. Pracujú v nich vysokokvalifikovaní odborníci. Neprichádza k výpadkom a strate dát a kyberbezpečnosť je na vysokej úrovni.

Záverom by som chcela oceniť aktivity typu International business day, ktoré zorganizovalo SARIO. Účasť na tomto podujatí nám umožnila nielen nadviazať nové kontakty, ale aj urobiť si malý a efektívny prieskum trhu a zistiť, kde aktuálne firmy „tlačí topánka“.

Ak chcete dostávať novinky pravidelne, prihláste sa do nášho newslettra.
Neváhajte nás kontaktovať:
image icon image icon image icon
Pažitná 1017/37
926 01, Sereď, Slovakia